Ydelsesbeskeder

Ydelsesbeskeder

Hvis du bruger "Min læge" app. vil du modtage ydelsesbeskeder når du har været i kontakt med klinikken. Ydelsesbeskederne er alene til din orientering og de viser de ydelser din læge har meldt ind til regionen. Det betyder: At du får indblik i den kontakt, du har haft med klinikken og det betyder at du IKKE SKAL betale for ydelsen.