Kroniske sygdomme

Årskontroller: Hvis man har en kronisk sygdom får man ofte fast medicin. Alle med kronisk sygdom skal til kontrol  min x 1 årligt.

Årskontrol .KOL; (kronisk obstruktiv lungesygdom) foregår ved sygeplejerske

Årskontrol for øvrige sygdomme for eksempel forhøjet blodtryk, forhøjet cholesterol, sukkersyge, astma, knogleskørhed, stofskiftesygdomme, mavesår/øget mavesyre, depression, angst mm foregår ved læge, men oftest  forud gået af en tid nogle dage før  ved sygeplejerske. Husk at bestille tid til begge aftaler!