Lægeerklæringer og attester

SYGEMELDING/MULIGHEDSERKLÆRING:

Mulighedserklæring:
Udfylder du i første omgang sammen med din arbejdsgiver, hvor I drøfter skånehensyn og hvordan du evt. kan vende tilbage til arbejdet. Derefter skal du tage attesten med til lægen til gennemgang og evt. kommentering, hvorefter du medbringer attesten til arbejdsgiveren.

Attesten har primært som sigte at fastholde dig i arbejde ved længerevarende sygdom.

Arbejdsgiveren betaler for attesten, men du kan blive bedt om at lægge ud i forbindelse med udfærdigelsen. 

Frihåndsattest:
Arbejdsgiver kan principielt anmode om en lægeerklæring uanset sygdommens varighed. Det kræver personligt fremmøde at få udfærdiget attesten. Du bedes medbringe en skriftlig anmodning fra arbejdsgiveren og du skal selv aflevere erklæringen til din arbejdsgiver.
Der anføres ikke diagnoser på erklæringen.

Arbejdsgiveren betaler for attesten, men du kan blive bedt om at lægge ud i forbindelse med udfærdigelsen. 

Andre attester/erklæringer:

Det kan bl.a. dreje sig om attest i forbindelse med sygeeksamen, ansøgning om parkeringskort, fritagelse for idræt, fritagelse for anvendelse af styrthjelm eller sikkerhedssele m.m. I de fleste tilfælde skal du betale for attesten selv.

Kommuner og forsikringsselskaber kan anmode om forskellige attester. Ofte er det nødvendigt, at vi udfylder attesten i fællesskab. Gennemlæs derfor venligst det brev, der følger med anmodningen, for at se, om du skal bestille en tid til konsultation.
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.